Odznaka Regionalna Duży Śląsk > CeleDzisiaj jest 26-11-2020 godzina 21:20:15

Cele

Cele:

1. Zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania najbliższego środowiska: dzielnicy, miasta, regionu.
2. Realizacja zagadnień wynikających z programów miedzyprzedmiotowych ścieżek edukacyjnych:
a) Poznanie historii swojej dzielnicy i miasta
b) Poznanie dorobku kulturowego regionu
c) Poznanie walorów i specyfiki regionu
3. Rozwijanie więzi emocjonalnej ze swoim „ miejscem na Ziemi”.
4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

Założenia:

1. Małą Odznakę Regionalną mogą otrzymywać uczniowie klas I – III ( I stopnia)
2. Dużą Odznakę Regionalną mogą otrzymywać uczniowie klas IV – VI ( II stopnia)