Odznaka Regionalna Duży Śląsk > Nie damy Śląska...Dzisiaj jest 27-5-2020 godzina 22:49:14

Nie damy Śląska...

Nie damy Śląska oto śpiew

[autor tekstu tej pieśni jest nieznany, melodia Roty; tekst opublikowany został w zbiorze Pieśni powstańców górnośląskich, które zebrał ks. Jan Rzymełka, Kraków 1921]

Nie damy Śląska oto śpiew,
co dziś przez Polskę leci,
za Górny Śląsk przelejem krew,
my Polski wolne dzieci.
Z Górnego Śląska pójdzie wróg.
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!