Odznaka Regionalna Duży Śląsk > ModernizmDzisiaj jest 26-11-2020 godzina 22:14:35

Modernizm

Po II wojnie światowej w planowaniu urbanistycznym Katowic położono nacisk na złagodzenie dzielącego działania przebiegającej przez centrum miasta w kierunku równoleżnikowym linii kolejowej. W opracowanym w 1947 przez Juliana Duchowicza i Mariana Śramkiewicza planie rozwoju miasta zaproponowano poszerzenie Rynku w kierunku południowym, w miejsce zniszczonego w 1945 r. kwartału zabudowy. Dalsze projekty przewidywały jednak rozwój centrum na północ, a w miejscu kilkunastu kamienic wzdłuż al. Korfantego wzniesiono nowe obiekty biurowe i usługowe. Nowo założone biuro architektoniczno-urbanistyczne Miastoprojekt Katowice, zatrudniało głównie absolwentów Politechniki Krakowskiej, interesujących się rozwojem architektury w krajach zachodnich. W rezultacie powstał w centrum Katowic na przełomie lat 60/70 ciekawy i zróżnicowany zespół urbanistyczny, reprezentujący formy stylu międzynarodowego, częściowo do dziś awangardowe. Niestety, ze względu na słabą jakość detali i materiałów budowlanych, a także brak odpowiedniej konserwacji (w tym czyszczenia elewacji) oraz nieskoordynowane umieszczanie na budynkach tablic reklamowych i wymianę elementów obecna ich forma jest znacznie zniekształcona, a na obserwatorach wywierają najczęściej negatywne wrażenie.

Najważniejsze obiekty późno-modernistyczne w Katowicach:
Pałac Młodzieży
Zieleniak, Julian Duchowicz i Marian Śramkiewicz 1948
Okręgowa Rada Związków Zawodowych, arch: Henryk Buszko, Aleksander Franta, Jerzy Gottfried 1950-54
Siedziba PPBO (nagroda KUA 1962) arch. Henryk Buszko, Aleksander Franta 1960
DH Zenit, arch. Mieczysław Król, Jurand Jarecki 1962
DT Delikatesy, arch. Marian Skałkowski 1962
Dom Prasy, arch. Marian Śramkiewicz 1966
budynki Separator, BWA i Ślizgowiec, arch. Stanisław Kwaśniewicz, 1967-69
Osiedle Tysiąclecia, arch. Henryk Buszko, Aleksander Franta 1967-1972
Osiedle Roździeńskiego (Gwiazdy/Gwiazdowce), arch: Henryk Buszko, Aleksander Franta 1967-79
Spodek, arch. Maciej Gintowt i Maciej Krasiński 1971
Główny dworzec kolejowy, jedno z ciekawszych dzieł polskiego modernizmu 1972
DT Skarbek, arch. Jurand Jarecki 1975
Kukurydze Osiedle Tysiąclecia, arch. Henryk Buszko, Aleksander Franta 1978-1979