Odznaka Regionalna Duży Śląsk > TrasyDzisiaj jest 26-11-2020 godzina 21:59:58

Trasy

TRASY WYCIECZKOWE I TURYSTYCZNE


Dotarcie do położonych poza Śródmieściem obszarów umożliwiają środki transportu publicznego:

rezerwat leśny "Las Murckowski"

- autobusy linü: E1, 4, 673 ze Śródmieścia lub przystanku przy ul. Murckowskiej obok Akademii Ekonomicznej;
- szlaki turystyczne: niebieski Katowicki Szlak Spacerowy z Murcek, czerwony im. Mariana Kantora Mirskiego z Giszowca i Mysłowic, zielony Wesołej Fali z Mysłowic;

rezerwat florystyczny "Ochojec"

- autobusy linü: 9, 10, 292, 296 z ul. Mikołowskiej do Szpitala Górniczego;
- szlak turystyczny zielony 25-lecia PTTK z Piotrowic (ul. Kostki Napierskiego), Giszowca (ul. Mysłowicka lub od ośrodka wypoczynkowego Janina-Barbara); szlak czarny, Ochojski między Kostuchną (ul. Tymiankowa) a Ochojcem (ul. Zakątek);

projektowany rezerwat "Płone Bagno"

- autobus linü 863 z Tychów do Mysłowic; należy wysiąść na przystanku przy ul. Beskidzkiej i dalej kierować się na południe szlakiem niebieskim tzw. Katowickim Szlakiem Spacerowym prowadzącym do Hamerli; na przecięciu szlaku z droga leśną należy skręcić na południowy wschód (wymagana jest mapa, obiekt nie posiada oznaczeń);

Katowicki Park Leśny

- autobusy linü: 0, 50 odjeżdżające z przystanku przy ul. Jagiellońskiej;
- szlakiem niebieskim: Katowicki Szlak Spacerowy od Rynku przez ul. Wita Stwosza, Francuską do lotniska na Muchowcu;
- szlakiem czarnym parkowym od parku Kościuszki;
- szlakiem żółtym Historii Górnictwa Górnośląskiego od Śródmieścia przez osiedle Paderewskiego, Dolinę Trzech Stawów lub od strony Giszowca;

zespół stawów Borki w Szopienicach

- tramwaj linü l5 ze Śródmieścia do Sosnowca lub tramwaje linü:14, 20, 23; w tym przypadku należy wysiąść na przystanku przy ul. Wiosny Ludów i dalej pieszo ul. Sosnowiecką;

źródliska Kłodnicy

- autobus linü 292 kursujący między Giszowcem i Ochojcem i dalej szlakiem niebieskim;
- szlakiem niebieskim: Katowickim Szlakiem Spacerowym od Rynku przez Katowicki Park Leśny;

Kłodnica - Stary Panewnik

- autobusy linü:13, 48, 657 odjeżdżające z przystanku przy ul. Mikołowskiej i dalej pieszo ul. Kuźnicką żółtym szlakiem im. Augusta Czarnynogi w kierunku Rudy Śląskiej;

dolina górnego biegu Ślepiotki

- autobusy linü: 9,10, 292, 296 z ul. Mikołowskiej do Szpitala Górniczego i dalej pieszo drogą leśną wzdłuż granic rezerwatu "Ochojec" lub szlakiem czarnym Ochojskim do spotkania ze szlakiem żółtym;

dolina potoku Kokociniec

- autobusy linii 13, 48, 657 odjeżdżające z przystanku przy ul. Mikolowskiej

Giszowiec
- autobusy linii E1, 4, 673 ze Śródmieścia lub przystanku przy ul. Murckowskiej obok Akademii Ekonomicznej;

Góra Kamienna

- autobus linii 863 kursujący między Tychami i Mysłowicami i dalej pieszo od ul. Beskidzkiej szlakiem niebieskim (por. trasę do "Płonego Bagna");

Stawy na osiedlu Tysiąclecia

- tramwaje linii 6, 11, 23, 41 z Ronda;
- autobusy linii 7, 23,109,138;

Park Kościuszki

- Tramwaje linii 6 i 16 z Rynku.

Do wycieczek przyrodniczych na terenie miasta można wykorzystać piesze szlaki turystyczne, które naniesione są na plan miasta:

Szlak 25-lecia PTTK

(znaki zielone) zatacza pętlę, prowadząc przez kilka miast: Chorzów, Siemianowice Śl., Będzin, Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec, Jaworzno, Katowice, Chorzów. Na terenie Katowic przecina lasy murckowskie i panewnickie.

Szlak Historii Górnictwa Górnośląskiego

(znaki żółte) - to szlak prowadzący od Łubianek przez Siemianowice Śl., Katowice, Mikołów, Orzesze do Rybnika. W Katowicach rozpoczyna się w północnej części miasta w Wełnowcu.

Katowicki Szlak Spacerowy

(znaki niebieskie). Szlak biegnie przez Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, Wełnowiec, centrum Katowic, Muchowiec, Dolinkę Murckowską (obok rezerwatu "Las Murckowski") do Hamerli zwanej też Trutowiskiem.

Szlak Bohaterów Wieży Spadochronowej

(znaki czerwone). Prowadzi od pomnika Powstańców Śląskich przy rondzie im. Gen. Ziętka, ulicą Mikołowską do parku Kościuszki pod wieżę spadochronową i dalej przez Brynów do Ligoty. Tu lasami panewnickimi biegnie od Parku Zadole do Stargańca, dalej prowadząc przez dolinę Jamny do Mikołowa.

Szlak Ochojski

(znaki czarne). Trasa szlaku prowadzi granicą lasu obok rezerwatu "Ochojec" z Ochojca do Kostuchny.

Szlak im. Mariana Kantora-Mirskiego

(znaki czerwone). Szlak rozpoczyna się w Giszowcu obok ośrodka wypoczynkowego Janina-Barbara, dalej prowadzi przez Giszowiec, Dolinkę Murckowską (obok rezerwatu "Las Murckowski") do zabytkowego centrum Mysłowic.

Szlak Hołdunowski

(znaki niebieskie) Giszowiec - Holdunów - Jaworzno - Jeleń.

Szlak Wesołej Fali

Szlak Dolinki Murckowskiej

Szlak Parkowy łączący park Kościuszki z Katowickim Parkiem Leśnym.

źródło: http://www.us.edu.pl/katowice/informator/Przyroda/